Past President and Secretaries of IOA

President

Year Secretary
Dr B N Sinha  
1955-58
Dr B Mukhopadhya
1955-1963
Dr A K Talwalkar  
1959
Dr K S Grewal  
1960
Dr M L Chatterjee 
1961  
Dr N S Narasimha Ayyar  
1962-63
Dr B Mukopadhaya  
1964
Dr A K Gupta
1964-1966

Dr P K Duraiswamy  
1965
Dr M V Sant  
1966
Dr M Natarajan  
1967
Dr P Chandra
1967-1972

Dr K T Dholakia  
1968
Dr A K Saha  
1969
Dr K S Masalawalla  
1970
Dr Vyageshwarudu  
1971-72
Dr Maj. Gen. Anantha Narayan   
1973
Dr M K Goel 
1973-1975
Dr A K Gupta  
1974
Dr K S Bose  
1975
Dr M Rangareddy  
1976
Dr M T Mehta
1976-1978
Dr P Chandra  
1977
Dr B Sankaran  
1978
Dr B B Joshi  
1979
Dr W G Rama Rao
1979-1984
Dr N D Agarwal  
1980
Dr P S Maini  
1981
Dr T K Shanmughasundaram  
1982
Dr Vikram Marwah  
1983
Dr S M Tuli  
1984
Dr W G Rama Rao  
1985
Dr S S Yadav
1985-1987
Dr Satyanand  
1986
Dr Verghese Chacko  
1987
Dr A K Das 
 1988
Dr R C Gupta
1988-1990
Dr M T Mehta 
 1989
Dr J C Taraporewala 
 1990
Dr P T Rao 
 1991
Dr S P Mandal
1991-1993
Dr S S Yadav  
1992
Dr M S Ghosh  
1993
Dr R L Mittal 
 1994
Dr Md Farooque
1994-1996
Dr A Devadoss 
 1995
Dr S P Mandal  
1996
Dr K P Srivastava  
1997
Dr L Prakash
1997-1999
Dr N S Laud  
1998
Dr D P Bakshi
1999
Dr D K Taneja
2000
Dr H K T Raza
2000 - 2005
Dr S S Babhulkar
2001
Dr G.S.Kulkarni
2002
Prof Pravin Kanabar
2003
Dr. O.N. Nagi
2004
Dr. K.H. Sancheti
2005
Dr. Mayil Vahanan Natarajan
2006
Dr. R.H. Govardhan
2006 - 2008  

Dr. H.K.T. Raza
2007
Dr. S.C.Goel
2008
Dr. M. Shantaram Shetty
2009
Dr. Sudhir Kapoor
2009 - 2014
Dr. Ashok N. Johari
2010
Dr. Rajeev Naik
2011
Dr. S. Rajasekaran
2012
Dr. S.K.S. Marya
2013
Prof. Anil K.Jain
2014
Dr. H.R. Jhunjhunwala
2015
Dr. Sanjay Jain
2015 - 2017  

Dr. Sudhir K. Kapoor
2016